Opći uvjeti

Opći uvjeti Zakon o zaštiti potrošaća.

Ovi Uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s I-trgovinom j.d.o.o., OIB:16745819059 u svojstvu Prodavatelja.

Pojam Kupca odnose se na klasičnog potrošača (fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga web trgovine prisutnih na web stranici Prodavatelja), ali i na kupce pravne osobe, obrtnike.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Ovi Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na fizičke osobe kao potrošača i na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, cijenu proizvoda, način plaćanja i otpremu proizvoda, opis načina isporuke proizvoda i troškove dostave, opće informacije, jamstvo i servisne uvjete, klub vjernosti, odricanje od odgovornosti te trenutak sklapanja ugovora. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu itrgovina.hr

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice itrgovina.hr  regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice itrgovina.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

Ugovor je sklopljen kada prodavatelj prihvati narudžbu kupca, te sve navedeno na stranicama itrgovinar.hr predstavlja sastavni dio ponude. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka uplata cjelokupni iznos, osim u slučaju kada je kupac odabrao način plaćanja pouzećem.

Ako kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati prodavatelju, prodavatelj neće ponoviti druge dostave.

Ovi Opći uvjeti poslovanja čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je s istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljene Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.

Sadržaj web stranice itrgovina.hr je dostupan na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

Proizvodi i cijene
Proizvodi su prikazani opisno i fotografijama.

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo s obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl.

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.

Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici itrgovina.hr podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl.

U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na itrgovinar.hr , I-trgovina j.d.o.o., zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Cijene istaknute na web stranici itrgovina.hr izražene su u kunama i u njih je uračunat PDV. Istaknute cijene ne uključuju trošak dostave.

I-trgovina ne isključuje mogućnost pogreške u iskazivanju cijena proizvoda ili akcijske ponude te se unaprijed ispričava kupcima ukoliko dođe do navedenog.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

I-trgovina zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave.

Predmet narudžbe mogu biti proizvodi koji su odmah raspoloživi, ili raspoloživi po narudžbi.

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na itrgovina.hr, u maloprodaji na licu mjesta, može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u sustavu.

Ukoliko naručeni proizvod nije odmah raspoloživ,I-trgovina će obavijestiti kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ, roku u kojem je proizvod dobavljiv te ujedno ponuditi mogućnost kupnje alternativnog proizvoda koji je odmah raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. U slučaju da se kupac ne slaže s ponuđenim I-trgovina se obvezuje vratiti uplaćeni iznos na račun kupca u roku od 3 radna dana.

Prijava ili Registracija

Kako bi obavili kupnju na web shopu, registracija nije obavezna. Kupac može kupovati kao registrirani korisnik ili neregistrirani korisnik (gost).

Ukoliko se ne želite registrirati, potrebno je samo u prvom koraku checkout procesa ostaviti važeću e-mail adresu (ona kojoj imate omogućen pristup) kako bi Vam nakon unosa podataka potrebnih za obavljanje dostave bilo moguće poslati potvrdu narudžbe.

Narudžba

Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže.
Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja te da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja.
Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi narudžbe (primitku elektroničke poruke koja sadrži ponudu kupca) i slanju pošiljke.

U slučaju da I-trgovina j.d.o.o. iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti djelatnik u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda.

Kupovinu proizvoda i/ili usluga u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Kupovina se obavlja naručivanjem odmah dostupnih proizvoda i proizvoda raspoloživih po narudžbi koje kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa.

Kupovina se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka, s bilo kojeg mjesta u svijetu, dok se dostava proizvoda vrši na području Republike Hrvatske

Pretraživanje proizvoda je moguće po različitim kriterijima. Upisom određenog pojma u Pretraživanje pojavit će se proizvodi koji su povezani s navedenim pojmom.

Kupac može izabrati određeni proizvod koji ga zanima i pročitati dostupan opis proizvoda kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li proizvod njegovim potrebama.
Narudžba proizvoda se obavlja elektronskim putem.
Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran niti naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode klikom će Nastavi kupovati ili izvršiti pregled košarice klikom na Pregled košarice ili završiti proces odabira proizvoda klikom na Dovrši kupovinu će dovrštiti.

Kada kupac završi proces odabira proizvoda klikom na Dovrši kupovinu preusmjerit će se na stranicu gdje odabire način plaćanja, način dostave, unosi kod ukoliko posjeduje kupon ili poklon bon, stavlja dodatne napomene ukoliko ih ima, te označava odgovarajuću kućicu ukoliko želi R1 račun.

Kupnju nije moguće nastaviti bez označavanja kućice Slažem se s Općim uvjetima poslovanja čijim označavanjem kupac potvrđuje da je pročitao i razumio ove Opće uvjete poslovanja te da se sa istima slaže i označavanjem kućice Upoznat sam s tim da narudžba uključuje obvezu plaćanja.

Klikom na Promijeni sadržaj košarice kupac može izmijeniti sadržaj košarice. Ukoliko se kupac slaže sa kupnjom proizvoda koji su u košarici može kliknuti na ikonu Plaćanje. Nakon što kupac pritiskom na ikonu Plaćanje izvrši narudžbu, prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati Opće uvjete poslovanja zajedno s potvrdom narudžbe te brojem iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i u procesu obrade.

Prodavatelj će kupcu poslati na adresu njegove e-pošte potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru zajedno s potvrdom da je pošiljka poslana, odnosno da je kupac može preuzeti u poslovnici I-trgovina, te uputu o preuzimanju.

Ukoliko kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u roku od 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od izvršenog plaćanja, odnosno 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od sklapanja kupoprodajnog ugovora s ugovorenim plaćanjem po primitku, dužan je obavijestiti I-trgovina j.d.o.o. o istom na adresu e-pošte [email protected]

Ukoliko kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte u roku od 72 sata ili nije moguće pristupiti usluzi na način naveden u e-poruci, dužan je kontaktirati prodavatelja na adresu e-pošte  [email protected]

U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kupac može kontaktirai prodavatelja na adresu e-pošte  [email protected].