Zaštita privatnosti

Opći uvijeti zaštite osobnih podataka

OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke koji se nalaze na web stranici i koji su korištenjem web stranice itrgovina.hr obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane voditelja obrade osobnih podataka I-I-trgovina j.do.o.o od korisnika fizičke osobe kao ispitanika.

I-trgovina osobne podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacije korisnika, analize poslovanja, marketinga, provedbe sustava nagrađivanja, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.

I-trgovina kao pružatelj usluga web stranice itrgovina.hr zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka.

Ako korisnik ima bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, može se obratiti izravno  na adresu e-pošte [email protected]

Mole se korisnici da pažljivo pročitaju Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem osobnih podataka putem web stranice itrgovina.hr i pristankom na Opće uvjete poslovanja putem web stranice itrgovina.hr korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te da je upoznat sa svrhama i načinima prikupljanja, obrade i korištenja svojih osobnih podataka u skladu s Općim uvjetima poslovanja.

Ukoliko se korisnik ne slaže s Općim uvjetima poslovanja i Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu itrgovina.hr

Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja web stranice  itrgovina.hr

PROMJENE OPĆIH UVJETA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

I-trgovina može izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na web stranici itrgovina.hr .
Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranice itrgovina.hr . U slučaju promjene politike zaštite osobnih podataka na štetu korisnika I-trgovina će obavijestiti korisnike web stranice itrgovina.hr .
Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na web stranici  itrgovina.hr

OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Na internetskoj stranicI itrgovina.hr  I-trgovina prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika: ime i prezime, broj telefona, adresa, adresa e-pošte, adresa slanja proizvoda, adresa slanja računa, poštanski broj, grad, tvrtka i OIB (samo za tvrtke).

Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa I-trgovina sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, marketinška podrška s kojima je I-trgovina putem ugovora o zaštiti podataka osigurao potrebne mjere zaštite osobnih podataka.

I-trgovina će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja osim u slučaju kada korisnik zatraži brisanje svoga korisničkog računa i svojih osobnih podataka.

I-trgovina će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe

I-trgovina se obvezuje korisnicima omogućiti:

  • pristup njihovim osobnim podacima koje obrađuje, pri čemu korisnik osobnim podacima na web stranici itrgovina.hr može pristupiti pomoću lozinke i adrese e-pošte
  • izmjene i ispravke kako bi osiguralo da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani
  • brisanje osobnih podataka
  • prijenos podataka trećoj strani
  • prigovor na obrade podataka
  • povlačenje danih privola za svrhe za koje je ista dana, bez ikakvih posljedica na način da zahtjeve za istima korisnici mogu podnijeti na slijedeće načine:
  1. putem elektroničke pošte na [email protected]

I-trgovina ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica.

I-trgovina će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja.

I-trgovina obrađuje i ne prenosi osobne podatke korisnika izvan granica EU.

Voditelj obrade osobnih podataka je I-trgovina i postupa u cijelosti u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Osobni podaci u zbirkama osobnih podataka su odgovarajuće zaštićeni od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili dostupa.

Voditelj obrade osobnih podataka poduzeo je tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja te svake druge zlouporabe i utvrdio je obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka na očuvanje povjerljivosti prikupljenih osobnih podataka.

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici itrgovina.hr kao što su otvaranje korisničkog računa, korištenje internetske prodavaonice, ispunjavanje anketa, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, I-trgovina može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako korisnik ne pruži obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

Pravo na zaborav osobnih podataka korisnika

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. To može učiniti slanjem zahtjeva na email adresu itrgovinaa@gmail,com podaci će biti brisani bez odgode osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje vaših zakonskih prava.

POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH OSOBA

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje I-trgovina j.d.o.o. prikuplja od ispitanika. Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice itrgovina.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.
Ako preko web stranice itrgovina.hr korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, I-trgovina preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. I-trgovina nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.