O nama

I-trgovina

I-trgovina je specijalizirana trgovina koja se bavi internet prodajom. I-trgovina je osmišljena tako da bude uvijek dostupna korisnicima i novi klijentima koji su zainteresirani za suradnju, kako u prodaji njihovih proizvoda tako i reklamiranje naših proizvoda. Trenutno smo na početku da budemo jedna od vodećih internet trgovina širom Hrvatske, a nadamo se kroz godine rada da proširimo svoje znanje na druge države. Kupujte sigurno i kupujte povoljno VAŠA I-TRGOVINA.